Oferty B2b (podkategorie)

12— Sfera finansowa (Obejmuje oferty związane ze sferą finansową w biznesie):
— — Fuzja.
— — Joint venture.
— — Kupię udziały w firmie.
— — Sprzedam udziały w firmie.
— — Oferuję kapitał inwestycyjny.
— — Poszukuję kapitału inwestycyjnego.
— — Poszukiwany wspólnik z kapitałem.
— — Sprzedam całą firmę.
— — Kupię całą firmę.
— — Oferuję doradztwo finansowe.
— — Poszukuję doradztwa finansowego.
— — Zakup na rynku nieruchomości
— — Sprzedaż na rynku nieruchomości
— — Ryzyko inwestycyjne oraz kryptowaluty.

13— Sfera handlowa (Obejmuje oferty związane ze sferą handlową w biznesie):
— — Poprowadzę sprzedaż w Internecie.
— — Zlecę sprzedaż w Internecie.
— — Poszukiwany przedstawiciel/reprezentant handlowy firmy.
— — Zostanę przedstawicielem/reprezentantem handlowym firmy.
— — Wspólna współpraca handlowa.
— — Wzajemna współpraca handlowa (barter).
— — Poszukiwany dostawca komponentów lub surowców.
— — Oferuję dostawę komponentów lub surowców.

14— Sfera produkcyjna (Obejmuje oferty związane ze sferą produkcyjną w biznesie):
— — Przyjmę zarządzanie produkcją.
— — Zlecę zarządzanie produkcją.
— — Zlecę podwykonawstwo.
— — Zostanę podwykonawcą.
— — Oferuję wolne moce produkcyjne.
— — Zlecenia budowlane wielkogabarytowe, przemysłowe i drogowe.
— — Zlecenia renowacyjne i konserwatorskie.
— — Duże zlecenia drukarskie lub graficzno-reklamowe.
— — Duże zlecenia produkcji filmowych i reklamowych.

15— Sfera techniczna (Obejmuje oferty związane ze sferą techniczną w biznesie):
— — Oferuję wsparcie techniczno — technologiczne.
— — Poszukiwane wsparcie techniczno — technologiczne.
— — Wspólne opracowanie projektu, patentu czy wzoru.
— — Wymiana myśli technicznej.
— — Współpraca badawczo-rozwojowa.
— — Oferuję patent lub prawa autorskie.
— — Współpraca w zakresie odnawialnych źródeł energii i ekologii.

16— Sfera Ogólna (Obejmuje oferty związane ze sferą ogólną w biznesie):
— — Oferuję doradztwo gospodarcze.
— — Poszukiwane doradztwo gospodarcze.
— — Usługi wywiadowni gospodarczej i detektywistycznej.
— — Poszukiwane źródła informacji gospodarczej i analizy rynku.
— — Oferuję usługi prawne.
— — Poszukiwana współpraca prawna lub pomoc prawna.
— — Wzajemna/Wspólna współpraca marketingowa.
— — Podejmę się zarządzania projektem lub firmą.
— — Zlecę zarządzanie projektem lub firmą.
— — Korzystanie z zasobów zewnętrznych – Outsourcing.